Navigace

Obsah

Služby a poplatky v knihovně

 

SLUŽBY

- půjčování knih (beletrie a naučná literatura)

- půjčování časopisů pro děti i dospělé

- meziknihovní výpůjční služba

- rezervace knih

- knihovnické lekce a besedy pro základní a mateřskou školu

- přístup k internetu

 

POPLATKY

Manipulační poplatky
při ztrátě průkazky 20,-Kč

 

Sankční poplatky
náhrada zničeného kódu v knize 15,-Kč
ztráta knihy za kus 50,-Kč + plná cena knihy
- 1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční doby) 10,-Kč
- 2. upomínka (1 měsíc po l. upomínce) 40,-Kč
- 3. upomínka (l měsíc po 2. upomínce) 50,-Kč
- 4. upomínka (1 měsíc po 3. upomínce) 100,-Kč
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK ZA ROK
děti a studenti 20,-Kč
dospělí 40,-Kč
důchodci 20,-Kč
důchodci nad 70 let zdarma
 
Speciální služby
- PRÁCE V SÍTI INTERNET časově omezena - 30 min. za kalendářní den -    z d a r m a
- POUŽITÍ TISKÁRNY stránka Kč 3,-- 

PC